Tekstvak: w
Tekstvak:  
Tekstvak: Het Speelcentrum kan blijven draaien dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers. 

Samen moeten we het doen, samen zorgen we voor een veilige speelomgeving.
Tekstvak: Vrijwilligers
Tekstvak:  het tuinonderhoud, 
begeleiden van kinderen,
Tekstvak: Wij zijn op zoek naar 
nieuwe collega’s voor:

toezicht houders,

de spel-uitleen,

De belangrijkste reden waarom al die vrijwilligers zich inzetten  is eigenlijk  :

Het is gewoon leuk !!!!

Tekstvak: verkoop in het winkeltje,
enz. enz.
Tekstvak:  Op zoek naar een nuttige 
vrijetijdsbesteding ?
Tekstvak: wil je nieuwe 
mensen leren kennen,

iets voor een ander

betekenen,

 

iets leuks doen

Tekstvak: of ervaring op doen ?