Tekstvak: w
Tekstvak: Steeds minder kunnen 
kinderen zichzelf zijn, 
zelf hun tijd indelen 
of beslissingen nemen.

Bij Speelcentrum Weena gaat het om de vrije tijd van kinderen, tijd die ze dus zelf zouden moeten kunnen indelen. Hierbij gebruiken we het woordje “moeten” naar kinderen zo min mogelijk. We laten ze zelf beslissingen nemen. Als je vrij buiten kan spelen in je wijk zonder constant toezicht van volwassenen die je steeds corrigeren dan zoek je zelf grenzen op, leer je van je fouten en moet je problemen leren zelf op te lossen. 

Speelcentrum Weena wil binnen bepaalde kaders kinderen 
die ruimte geven. 
Tekstvak: Huisregels