Tekstvak: Steeds minder kunnen kinderen zichzelf zijn, 
zelf hun tijd indelen of beslissingen nemen.

Bij Speelcentrum Weena gaat het om de vrije tijd 
van kinderen, tijd die ze dus zelf zouden moeten 
kunnen indelen. Hierbij gebruiken we het woordje 
“moeten” naar kinderen zo min mogelijk. 
We laten ze zelf beslissingen nemen. Als je vrij buiten kan spelen in je wijk zonder constant toezicht van volwassenen 
die je steeds corrigeren dan zoek je zelf grenzen 
op,leer je van je fouten en moet je problemen l
leren zelf op te lossen. 

Speelcentrum Weena wil binnen bepaalde kaders 
Kinderen die ruimte geven. 
Tekstvak: w
Tekstvak: Ouders/verzorgers en overige  bezoekers

Uw gedrag speelt bij ons een belangrijke rol !!!
Een "gezellige, veilige" speelplek voor kinderen 
kunnen we alleen SAMEN creëren !!!

GEEF HET GOEDE VOORBEELD  EN LATEN WE HET SAMEN GEZELLIG HOUDEN !!!

Onze huisregels gelden ook voor U !
Tekstvak: Bij ons is iedereen welkom. 
Luister je naar de leiding. 
Gooi je je afval in de prullenbak. 
Ga je zuinig om met onze spullen.
Scheldt je een ander niet uit.
Lossen we problemen samen op.
Praten we ruzies uit..
Tekstvak: huisregels